CONSULTANTA ESTE GRATUITA

Preturile serviciilor oferite variaza in functie de mai multe criterii (complexitatea cazului, valoarea litigiului, etc) si vor fi negociate de comun acord si stabilite inca de la inceput.
Principala modalitate de stabilire a tarifului va fi reprezentata de onorariul de succes (procent din suma de bani obtinuta la finalul procesului).