Plangerea contraventionala reprezinta cererea prin care contravenientul contesta, in fata instantei, legalitatea si/sau temeinicia procesului verbal de contraventie incheiat de organul constatator.

 

Normele legislative care trebuie avute in vedere pentru contestarea oricaror aspecte rezultate din existenta unui proces verbal de contraventie sunt urmatoarele:

1. Codul Rutier al Romaniei – Ordonanta de Urgenta nr. 195 sin 2002 privind circulatia pe drumurile publice, actualizata;

2. Regulamentul de aplicare a Codului Rutier – Regulament din 4 octombrie 2006 de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice;

3. Ordonanta privind regimul juridic al contraventiilor nr. 2 din 2001, actualizata;

4. Norma de Metrologie Legala nr. 021-05 din 23 noiembrie 2005 – ”Aparate pentru masurarea vitezei de circulatie a autovehiculelor (cinemometre)”.

 

In primul rand. trebuie avut in vedere faptul ca un proces verbal de contraventie poate fi  contestat in termen de 15 zile de la data la care s-a luat la cunostinta de continutul acestuia.

Contestatia impotriva procesului verbal de contraventie poate fi transmisa catre instanta competenta atat prin posta – cu confirmare de primire, cat si depusa personal la serviciul registratura. Instanta competenta este aceea pe raza careia s-a savarsit pretinsa fapta, la locul unde soferul sanctionat a fost depistat pentru o pretinsa incalcare a regulilor rutiere.

La plangerea impotriva procesului verbal trebuie anexat, in mod obligatoriu, procesul verbal de contraventie in original, copie dupa actul de identitate al contravenientului, toate acestea in 2 exemplare, unul pentru instanta si unul pentru politie.

Motivele de anulare a proceselor verbale pot fi nenumarate, dar printre cel mai des intalnite in practica sunt: lipsa obiectiunilor contravenientului; lipsa semnaturii agentului constatator sau a contravenientului; lipsa mentiunilor cu privire la numele sau functia agentului constatator; lipsa unor date cu privire la ziua, luna anul sau ora la care s-a intocmit procesul verbal sau datarea acestuia in mod eronat; stabilirea amenzii in cuantumul respectiv, dar omitandu-se sanctiunea aplicata pentru fiecare din contraventiile stabilite; neprezentarea probei radar in instanta; lipsa mentiunii privind distanta fata de indicatorul care interzice oprirea/stationarea sau nementionarea cu exactitate a locului unde contravenientul a fost oprit si sanctionat; orice lipsa de mentiuni cu privire la motivele care au condus la intocmirea unui proces verbal sau care nu contin datele cerute de lege, etc.

Toate motivele mai sus mentionate atrag nulitatea procesului-verbal, nulitate ce poate fi constatata si din oficiu de catre instanta de judecata, conform art. 17 din OG nr. 2/2001.

Prin urmare, in cazul lipsei oricaror detalii obligatorii a fi inscrise in procesul verbal de contraventie, constestatorul se regaseste in situatia unei sanse de reusita pentru anularea procesului verbal intocmit de agentul constatator.

O mare parte dintre contestatiile facute impotriva proceselor verbale de contraventie survin ca urmare a faptului ca masura principala a amenzii este insotita de cea complementara, respectiv de suspendare a permisului, puncte de penalizare sau chiar retinerea certificatului de inmatriculare, dupa caz.

Un aspect extrem de important este faptul ca, in conformitate cu art. 32 din OG nr. 2/2001, se suspenda aplicarea oricarei sanctiuni complementare in cazul in care inregistram o contestatie impotriva procesului verbal de contraventie pe rolul unei instante de judecata. Contestatiile suspenda punerea in aplicare a sanctiunilor prevazute in procesul verbal de contraventie, astfel incat prin aceasta optiune se obtine o amanare a executarii sanctiunii stabilite in sarcina contravenientului de catre agentul constatator pentru o anume fapta.

In cazul in care a fost inregistrata o plangere impotriva procesului verbal de contraventie, contestatorul trebuie sa obtina un certificat de grefa pentru a face dovada existentei unui dosar pe rol. Numai asa contestatorul poate justifica suspendarea sanctiunii stabilite in sarcina sa si beneficia de dreptul de a conduce in continuare, pana la obtinerea unei hotarari care sa consfinteasca admiterea contestatiei sau respingerea acesteia.

 

Alte aspecte importante:

Procesul-verbal constatator al amenzii trebuie comunicat contravenientului in termen de o luna de zile de la data aplicarii acesteia, in caz contrar, atat sanctiunea principala a amenzii, cat si sanctiunea complementara a suspendarii dreptului de a conduce pe o anumita perioada de timp, se prescriu in conformitate cu dispozitiile art. 121 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002 (,,executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie in acelasi termen in care se prescrie sanctiunea contraventionala principala”), coroborate cu dispozitiile art. 14 alin. (1) din Ordonanta de Guvern nr. 2 din 2001, privind regimul juridic al contraventiilor (,,executarea sanctiunii amenzii contraventionale se prescrie daca procesul-verbal de constatare a contraventiei nu a fost comunicat contravenientului in termen de o luna de la data aplicarii sanctiunii”).

Indiferent de motive sau circumstante, contravenientul sanctionat care doreste sa conteste procesul-verbal nu ar trebui sa isi recunoasca vinovatia, fiind de ajuns sa inscrie la observatii „nu recunosc cele mentionate ori precizate”. De asemenea, este important daca soferii nu au fost singuri in autoturismele pe care le conduceau la acel moment, ci au avut si alte persoane de fata, intrucat aceste persoane pot fi martori care sa sustina cele intamplate in cazurile respective. Aici trebuie avute in vedere acele cazuri in care realitatea faptelor este diferita de cele retinute de catre agentii constatatori in procesele verbale. Martori pot fi nu doar persoanele din autoturismele auto, care ii insoteau pe soferii contravenienti, ci si alte persoane care au vazut in mod direct desfasurarea faptelor.